Vòng xoay ngựa gỗ – Merry go round

Vòng quay hay vòng xoay ngựa gỗ Merry go round là trò chơi rất phổ biến ở các nước phương tây. Mẫu thiết kế pattern kirigami trên khổ giấy A4, các bạn muốn vòng xoay lớn có thể in lên A3.

read more

Nhà hát sydney

Mẫu craft 3D đơn giản nhà hát opera Sydney nổi tiếng. Các bạn có thể in ra giấy A4 hoặc A3 để làm.

read more
Showing all 2 results